Om oss

Nasaf är ett konsulterande företag inom fastighets– och byggnadsbranschen. Företaget bildades år 2008 och har sedan dess utfört uppdrag för såväl statliga som privata uppdragsgivare. Nedan följer i korthet vilka tjänster som vi erbjuder.

Projektledning

Vi hjälper en byggherre från idé till färdig produkt med framtagande av förslag till programmering, projektering samt medverkan under byggprocessen fram till godkänd produkt.

Byggledning

En vital del av uppdraget är planering av byggprojektet för att säkerställa en effektiv upphandling och bevakning av produktionen till ett slutligt genomförande.

Köp och sälj av fast egendom

Med hjälp av externa resurser tillser vi att köp och försäljning av fast egendom sker på ett juridiskt betryggande sätt.

Kontrollansvarig enl. PBL

För kontroll och uppföljning enligt Plan- och Bygglagen tillhandahåller vi kontrollansvarig med riksbehörighet enligt nivå K.

Fastighetsförvaltning

För förvaltning av fastigheter tillhandahåller vi ekonomisk kompetens för att optimera en fastighets resultat.


Nasaf AB
Box 346
851 05 SUNDSVALL

Tfn växel: 060-12 60 40
Tfn mobil: 076-112 00 00

E-post: info@nasaf.se